Αυτόματες Πρέσες

  • Υδραυλική, υψηλής πιέσεως. 2 Χ (115cm X 70cm), 2 Συρτάρια + φωτισμό
  • Υδραυλική, υψηλής πιέσεως. 115cm X 70cm, 1 Συρτάρι + φωτισμό
  • Υδραυλική, υψηλής πιέσεως. 2 (155cm X 80cm), 2 Συρτάρια + φωτισμό
  • Υδραυλική, υψηλής πιέσεως. 155cm X 80cm, 1 Συρτάρι + φωτισμό