Πάγκοι Σιδερώματος

/Πάγκοι Σιδερώματος
 • Σιδερωτήριο γενικής χρήσης, με θερμαινόμενη επιφάνεια...
 • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με μηχανισμό κρεμαστού σιδήρου και χειροκίνητο τάμπερ
 • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με χειροκίνητο τάμπερ
 • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με μηχανισμό κρεμαστού σιδήρου, διακριτή ρύθμιση ύψους, φωτισμό, ρύθμιση απορρόφησης και αυτόματο τάμπερ.
 • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με μηχανισμό κρεμαστού σιδήρου, διακριτή ρύθμιση ύψους, φωτισμό, ρύθμιση απορρόφησης και αυτόματο τάμπερ.
 • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με μηχανισμό κρεμαστού σιδήρου, φωτισμό, αυτόματο τάμπερ, διακριτή ρύθμιση ύψους, ρύθμιση απορρόφησης. & εμφύσηση
 • Σιδερωτήριο γενικής χρήσης, με θερμαινόμενη επιφάνεια 140x70cm2, κατάλληλη για κάθε είδος ρούχου και ειδικά για μεγάλα ενδύματα.
 • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με μηχανισμό κρεμαστού σιδήρου, φωτισμό, διακριτή ρύθμιση ύψους και ρύθμιση απορρόφησης. Ειδικό για μακό, λόγω μεγαλύτερης και κεκλιμένης σιδερωτικής επιφάνειας
 • Σιδερωτήριο κουρτινών
 • Σιδερωτήριο κουρτινών, μέγιστης επιφάνειας 3mX0,7m, με 2 κινητήρες απορρόφησης.
 • Ημιεπαγγελματικό παγκάκι με απορρόφηση