Σιδερώματος Γυναικείων

//Σιδερώματος Γυναικείων
  • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με μηχανισμό κρεμαστού σιδήρου και χειροκίνητο τάμπερ
  • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με χειροκίνητο τάμπερ
  • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με μηχανισμό κρεμαστού σιδήρου, φωτισμό, αυτόματο τάμπερ, διακριτή ρύθμιση ύψους, ρύθμιση απορρόφησης. & εμφύσηση