Γενικής Χρήσης

//Γενικής Χρήσης
  • Σιδερωτήριο γενικής χρήσης, με θερμαινόμενη επιφάνεια...
  • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με μηχανισμό κρεμαστού σιδήρου, διακριτή ρύθμιση ύψους, φωτισμό, ρύθμιση απορρόφησης και αυτόματο τάμπερ.
  • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με μηχανισμό κρεμαστού σιδήρου, διακριτή ρύθμιση ύψους, φωτισμό, ρύθμιση απορρόφησης και αυτόματο τάμπερ.
  • Θερμαινόμενη σιδερωτική επιφάνεια, με μηχανισμό κρεμαστού σιδήρου, φωτισμό, διακριτή ρύθμιση ύψους και ρύθμιση απορρόφησης. Ειδικό για μακό, λόγω μεγαλύτερης και κεκλιμένης σιδερωτικής επιφάνειας
  • Σιδερωτήριο γενικής χρήσης, με θερμαινόμενη επιφάνεια 140x70cm2, κατάλληλη για κάθε είδος ρούχου και ειδικά για μεγάλα ενδύματα.