Στεγνωτήρια

/Στεγνωτήρια
  • Στεγνωτήρια 55-75kg, με ή χωρίς κλίση για εύκολο ξεφόρτωμα.
  • Στεγνωτήρια χωρητικότητας από 10 έως και 34 κιλά, με θέρμανση αερίου, ατμού, ή ηλεκτρική.